Koronavirukseen varautuminen

Seuraamme yhtiössämme koronavirus COVID-19 -tilanteen kehittymistä tiiviisti ja pyrimme ennaltaehkäisevillä toimilla vähentämään viruksen mahdollisia vaikutuksia toimintaamme.

Kiinnitämme erityisesti huomiota maailman terveysjärjestö WHO:n antamiin ohjeistuksiin ja noudatamme Suomen viranomaisten antamia ohjeistuksia ja rajoituksia. Olemme ohjeistaneet kaikkia työntekijöitämme kiinnittämään erityistä huomiota huolelliseen käsihygieniaan, suosimaan etäneuvotteluita ja välttämään matkustamista maihin, joissa on todettu runsaasti tartuntatapauksia ja erityisesti epidemia-alueiksi määriteltyihin kohteisiin.

Tulemme myös huomioimaan varotoimet, mikäli epäilemme koronavirusta esiintyvän meille tulevien kuljetusten meillä asioivilla kuljettajilla tai laivojen miehistöllä. Tämä pyritään selvittämään ennalta ja huomioimaan mahdolliset vaikutukset tavaroiden käsittelyn suhteen. Ennakoimalla ja tiiviillä yhteistyöllä asiakkaidemme kanssa, voimme parhaiten vaikuttaa poikkeukselliseen tilanteeseen ja siitä mahdollisesti johtuviin odottamattomiin toimitusviiveisiin tai lisäkustannuksiin.

Jatkamme tilanteen seuraamista ja sovitamme jatkossakin toimintaamme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti. Ottakaa viipymättä yhteyttä yhteyshenkilöönne, mikäli ennakoitte tarpeidenne muuttuvan merkittävästi koronaviruksen vuoksi tai teillä herää erityisiä kysymyksiä toimituksiin liittyen.