Trans Port 2 (2013)

Tankkikonttiliikenteeseen erikoistunut Moonway on toiminut Turussa vuodesta 1994. Yrityksen konteilla tuodaan elintarvikkeita, kemikaaleja ja kuivabulkkituotteita Suomeen ja yritys hoitaa myös ulkomaisten konttioperaattoreiden tuonti- ja vientikuljetuksia Suomen maaperällä. Logistiikkaa ohjaavilta liikenteenhoitajilta toiminta edellyttää järjestelykykyä ja täsmällisyyttä.

Yhteistyötä molempiin suuntiin

Moonwaylla työskentelee viisi liikenteenhoitajaa, jotka kukin vastaavat yhteistyöstä nimettyjen päämiesten kanssa. Työ käsittää tuontikuljetusten hoitamisen loppuasiakkaille Suomessa ja tyhjien konttien laivaamisen paluukuljetukseen tai vaihtoehtoisesti niiden ohjaamisen vientikuljetuksiin. Liikenteenhoitaja vastaa kuljetuksiin liittyvistä dokumenteista ja toimii yhdistävänä linkkinä asiakkaiden, vastaanottajien, kuljetusliikkeiden, lastauspaikkojen, varustamoiden ja satamien välillä. Yhteistyö ulkomaisten konttioperaattoreiden kanssa toimii molempiin suuntiin.

– Yrityksemme kontteja käytetään pääasiassa tuontiliikenteeseen ja ulkomailla niiden lastaus, kuljetus ja laivaus on paikallisten yhteistyökumppaniemme vastuulla, kertoo Taina Kaasila, joka on työskennellyt liikenteenhoitajana Moonwaylla vuodesta 2007.

– Tankkikonteissamme tuodaan Suomeen nestemäisiä elintarviketuotteita, kuten mehuja ja viinejä, ja bulkkikonteissa jauhemaisia tuotteita. Konttien kuljettamisesta loppuasiakkaalle ja takaisin satamaan vastaavat kuljetusliikkeet, jotka ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita kotimaassa, Kaasila kuvaa konttien kuljetusketjua Suomessa.

Kuljetuksilla tiukat laatukriteerit

Liikenteenhoitajan tehtävien ohella Taina Kaasila käsittelee tarjouspyyntöjä ja toimii Moonwayn laatupäällikkönä. Moonwayn prosessilla on ISO 9001 –sertifiointi ja logistiikka- ja kemianyritysten SQAS -sertifiointi. Liikenteenhoitajilta edellytetään lisäksi vaaralliseksi luokiteltujen tuotteiden kuljetuksiin liittyvää koulutusta. Toiminnan vaativuutta lisäävät osaltaan myös Suomen ilmasto-olot.

–Työn suurimmat haasteet liittyvät kylmänarkojen tuotteiden kuljettamiseen talvella. Sähkölämmitteisissä konteissa lämpötila voidaan pitää helpommin asiakkaan määrittelemissä lukemissa kuljetuksen ajan. Osaa konteista lämmitetään höyryllä tai vesikiertolämmityksellä ja niiden lämpötila vaatii tarkempaa seurantaa, Kaasila kuvaa kuljetuksiin liittyviä erikoisvaatimuksia.

– Toinen suuri haaste ovat aikataulut, sillä asiakkaat haluavat tuotteensa yleensä nopeasti perille. Asiat täytyykin valmistella niin, että kommunikaatio toimii ja kuljetusliike on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, Kaasila kiteyttää.

 

Moonwayn liikenteenhoitajat

Moonwayn liikenteenhoitajat, vasemmalta Varpu Simola, Leena Toukola, Juho Makkonen ja Minna Immonen, istumassa Taina Kaasila.