IMDG luokitus

IMDG (International Maritime Dangerous Goods) koodi kehitettiin vaarallisten aineiden kuljetukseen ja varastointiin satamassa. Vaaralliset aineet ovat luokiteltu seuraavasti:

LUOKKA 1 – RÄJÄHTEET

LUOKKA 2 – KAASUT

LUOKKA 3 – PALAVAT NESTEET

LUOKKA 4 – HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET

LUOKKA 5 – HAPETTAVAT AINEET JA ORGAANISET PEROKSIDIT

LUOKKA 6 – MYRKYLLISET JA TARTUNTAVAARALLISET AINEET

LUOKKA 7 – RADIOAKTIIVISET AINEET

LUOKKA 8 – SYÖVYTTÄVÄT AINEET

LUOKKA 9 – MUUT VAARALLISET AINEET JA ESINEET

MEREN PILAANTUMISTA AIHEUTTAVAT AINEET

Tarkempaa tietoa aiheesta löytyy osoitteesta: www.imo.org