Konttipunnitusten tarkentuneet määräykset

1.7.2016 astuvat voimaan SOLAS-sopimuksen tarkentuneet meriturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Lastissa olevia kontteja EI laivata ellei laivaaja ole toimittanut tietoa vahvistetusta kokonaispainosta (VGM, Verified Gross Mass)rahdinkuljettajalle.

Paino voidaan määrittää joko punnitsemalla kontti tai laskemalla yhteen kontin punnittu sisältö sekä kontin taarapaino.

Painon määritys tapahtuu kalibroidulla ja sertifioidulla laitteella tai muulla kontin pakkausmaan vastuullisen viranomaisen hyväksymällä ja sertifioimalla menetelmällä.

 

Palaa otsikoihin